Transprzęt - Budownictwo Drogowe

Budownictwo Drogowe

Wykonujemy wszelkie prace związane z budownictwem, remontem i modernizacją infrastruktury drogowej

W naszej ofercie posiadamy także:

 • Specjalistyczne roboty inżynieryjno-pomiarowe
 • Roboty ziemne
 • Infrastruktura wodna i kanalizacyjna
 • Podbudowy z kruszyw
 • Podbudowy bitumiczne
 • Nawierzchnie z kruszyw mineralnych
 • Nawierzchnie z mas bitumicznych
 • Nawierzchnie z płyt betonowych
 • Nawierzchnie z emulsji i grysów
 • Remont obiektów mostowych
 • Układanie prefabrykatów betonowych
 • Montarz elementów bezpieczeństwa
 • Remonty cząstkowe nawierzchni
 • Frezowanie
 • Skropienie
 • Remonty cząstkowe przy użyciu remontera
 • Zjazdy, mostki, przepustki
 • Zabezpieczenie skarp
Tylko u nas
- Wykonujemy specjalistyczne badania stopnia zagęszczenia gruntu, wraz z wydrukiem pozycji GPS i czasem badania -
Bootstrap Slider

W naszej bogatej ofercie posiadamy także

 • Kostkę brukową
 • Rury drenacyjne
 • Rury przepustowe PVC
 • Workowany asfalt na zimno
 • Mieszanki odszraniające na gołoledź

Oraz Kruszywa (Kliknij aby zapoznać się z ofertą)

Na wszystkie materiały posiadamy stosowne certyfikaty
Tylko u nas
- Wykonujemy specjalistyczne badania stopnia zagęszczenia gruntu, wraz z wydrukiem pozycji GPS i czasem badania -