Transprzęt - O Nas

O nas Historia powstania

Rok założenia

Firma TRANSPRZĘT została założona w 1978 roku przez obecnego właściciela Czesława Grządziela. Firma zajmowała się transportem drogowym, nie zatrudniała pracowników, a wszystkie prace
właściciel wykonywał osobiście.

zobacz więcej

1978

Rozwój branży

Po roku 1989 w firmie pojawiła się koparko-ładowarka, co sprawiło rozszerzenie działalności na usługi ziemne. W stosunkowo niedługim czasie, po zakupie jeszcze jednego samochodu i koparki kołowej, firma zatrudniała już trzy osoby.

zobacz więcej

1989

Dalszy rozrost

Od roku 1995 firma rozwinęła działalność o usługi związane z remontem dróg szutrowych. Równocześnie nabyła samochód ciężarowy pod plandeką, którym świadczyła usługi transportu towarów na terenie Polski.

zobacz więcej

1995

Rozwój

Do roku 1998 następował stopniowy rozwój zarówno usług transportowych jak i tych związanych z remontem dróg lokalnych. Dysponowaliśmy już kilkoma samochodami, spychaczami, koparkami. Powzięto inicjatywę stworzenia składu dla kruszyw wykorzystywanych w remontach drogowych.

zobacz więcej

1998

Szeroki asortyment

W 2001 roku skład kruszyw poszerzył asortyment o piaski, grysy i żwiry wychodząc naprzeciw klientom indywidualnym, zakupiono pojazdy które obsługiwały zlecenia.

zobacz więcej

2001

Nowa jakość

W 2004 roku Transprzęt skorzystał z pomocy środków unijnych i zakupił nowoczesną jak na owe czasy koparko-ładowarkę JCB, maszyna ta nadała pracy nową jakość, po czym następowało stopniowe modernizowanie parku maszynowego, celem podniesienia jakości i efektywności wykonywanych usług.

zobacz więcej

2004

Dynamiczny rozwój

Dynamiczny rozwój firmy przypada na okres 2007-2009 kiedy to zakupiono pierwszą rozkładarkę mas bitumicznych, samochody samowyładowcze i walce drogowe. Ofertą działalności firmy zostały wówczas objęte gminy leżące w promieniu ok. 40km od Sanoka.

zobacz więcej

2007

Nowa Oferta

W roku 2013 firma poszerzyła swoją działalność o świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych, na chwilę obecną posiada kilkanaście specjalistycznych pojazdów, oraz dwie bazy magazynowo-transportowe.

zobacz więcej

2013

Aktualnie

W 2014 roku firma otrzymała nagrodę FIRMA ROKU ZIEMI SANOCKIEJ, co potwierdziło jakość świadczonych usług oraz wysoki poziom zaufania jakim darzą nas klienci.

zobacz więcej

2014