Transprzęt - Gospodarka Komunalna

Gospodarka Komunalna

Oferta specjalna
- Na odbiór odpadów budowlanych i remontowych - - zadzwoń 885 660 077 -

Jeżeli zamieszkujesz teren który obsługujemy a nie wiesz jak właściwie segregować odpady, wybierz miejsce swojego zamieszkania i sprawdź jaki odpad do jakiego worka przyporządkować.

Bircza Sprawdź
Bukowsko Sprawdź
Komańcza Sprawdź
Krasiczyn Sprawdź
Lutowiska Sprawdź
Olszanica Sprawdź
Sanok Miasto-Firmy Sprawdź
Solina Sprawdź
Solina firmy Sprawdź
Tyczyn Sprawdź
Tyrawa Wołoska Sprawdź
Oferta specjalna
- Na odbiór odpadów budowlanych i remontowych - - zadzwoń 885 660 077 -

Zapraszamy do zapoznania sie z naszą ofertą na wywóz odpadów:

Świadczymy usługi odbioru odpadów komunalnych w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, 888, 1238), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399, zm. poz. 1593), Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, Uchwał Rady Miast i Gmin określających sposób postępowania z odpadami, w tym Regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenach poszczególnych samorządów.
Bazy Magazynowo Transportowe zgodne z ROZPORZĄDZENIM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdują się w Sanoku i Krośnie.
W chwili obecnej obsługujemy tereny zamieszkiwane przez ok 75 tyś mieszkańców. Jakość wykonywanych usług potwierdzają załączone referencje. Wystawiamy kartę przekazania odpadu.

Świadczymy usługi odbioru i przekazania do zagospodarowania odpadów budowlanych i poremontowych obejmujących m.in. zmieszane odpady ziemi, gruzu, betonu, ceramiki, drewna, karton gipsów, folii malarskich, siatek elewacyjnych, tynków, styropianu, wełny, elementów metalowych, opakowań po produktach budowlanych i innych. Odbiór jest prowadzony po wcześniejszym telefonicznym kontakcie celem ustalenia rodzaju odpadu, ilości i miejsca magazynowania. Na życzenie podstawiamy bezpłatnie kontener kp-7 na odpady, po zapełnieniu i zgłoszeniu następuje odbiór. Wystawiamy kartę przekazania odpadu. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych oraz profesjonalne firmy remontowo-budowlane.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych partnerów w biznesie, już od 15 lat sukcesywnie poszerzamy zakres działalności związanej z gospodarką odpadami i ochroną środowiska. Zgodnie z posiadanymi zezwoleniami odbieramy szeroką gamę odpadów. W myśl idei ochrony środowiska przygotowaliśmy kompleksową ofertę gospodarowania odpadami skierowaną do Przedsiębiorstw na terenie których powstają odpady przemysłowe. Każdego klienta traktujemy indywidualnie, poświęcając mu odpowiednią ilość uwagi aby jak najlepiej przygotować się do podjęcia współpracy. Oferujemy pomoc przy klasyfikacji odpadów, nadając im odpowiedni kod, gwarantując najbardziej optymalny sposób ich zagospodarowania. Obsługujemy branże tworzyw sztucznych, samochodową, drzewną i tekstylną. Koszty związane z zagospodarowaniem odpadów uzależnione są od ich składu, ilości oraz jakości. Do każdego transportu wystawiamy dowód ważenia i kartę przekazania odpadu.

Oferujemy usługi odbioru i transportu odpadów specjalistycznymi środkami transportu. W swojej ofercie posiadamy kilka pojazdów hakowych udźwigu do 28T, oraz hakowych z dźwigiem HDS

Transportujemy:
  • osady z oczyszczalni ścieków
  • odpady niebezpieczne
  • odpady gumowe
  • stłuczkę szklaną
  • odpady elektryczne i elektroniczne
  • odpady wielkogabarytowe
  • trociny
  • inne

Posiadamy do wynajęcia kontenery od Kp-7 do kp-40.

Posiadamy w ciągłej sprzedaży pojemniki na odpady komunalne w różnych kolorach o objętościach 120L, 240L, 1100L oraz pojemniki typu igloo na odpady gromadzone selektywnie. Oferowane pojemniki pochodzą od czołowych producentów europejskich.

Prowadzimy dzierżawę kontenerów 1100L, KP-7, KP-32 oraz KP-40.

Oferta specjalna
- Na odbiór odpadów budowlanych i remontowych - - zadzwoń 885 660 077 -
JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ UMOWĘ

W celu podpisania umowy należy zapoznać się z wzorem umowy, a następnie wypełnić aktywne pola, tj. w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, datę zawarcia umowy, firmę, siedzibę, NIP, REGON, numer telefonu kontaktowego, miejsce usytuowania pojemnika, kolejno wybrać wielkość i ilość pojemników na odpady, a także sposób wysyłania faktur oraz czas obowiązywania umowy.

Prawidłowo wypełnioną umowę należy podpisać klikając w okienko "PODPISZ"

Zaakceptowaną i podpisaną przez Transprzęt Sp. z o.o. Sp. k. umowę otrzymają Państwo na wskazany w umowie adres e-mail.Oferta specjalna
- Na odbiór odpadów budowlanych i remontowych - - zadzwoń 885 660 077 -
Zaufali nam